search
Sök
menu
Meny

Bang & Lufsen - Ljudtema (f)

Bang och Lufsen

Upptech erbjuder ett ljudtema där vi får träffa Bang & Lufsen som visar några experiment inom ljud, barnen får även själva testa några experiment.

För förskolan

Träffa figurerna Bang & Lufsen som visar experiment och förklarar vad ljud är, hur det uppstår och hur vi uppfattar ljud. Temat innehåller teater och experimenterande i Upptechs experimenthall samt i grupprum. 

Max 16 barn

Tid: 60 min

 

 Temats koppling till Lpfö 98

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om djur samt fysikaliska fenomen
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77