search
Sök
menu
Meny

Bang & Lufsen - Ljudtema (f)

Bang och Lufsen

Upptech erbjuder ett ljudtema där vi får träffa Bang & Lufsen som visar några experiment inom ljud, barnen får även själva testa några experiment.

För förskolan

Träffa figurerna Bang & Lufsen som visar experiment och förklarar vad ljud är, hur det uppstår och hur vi uppfattar ljud. Temat innehåller teater och experimenterande i Upptechs experimenthall samt i grupprum. 

Max 16 barn

Tid: 60 min


 Temats koppling till Lpfö 18

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77