search
Sök
menu
Meny

Förskolekul (f)

Prinsessan Andromeda med Meduzas huvud.

Förskolekul består av fyra olika teman med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll.

För förskolan

Professor Mollekul

Träffa professor Mollekul som visar många spännande fysik- och kemiexperiment i en experimentshow där barnen får hjälpa till.

Rymdsagan

Träffa prinsessan Andromeda eller hjälten Perseus som berättar sin saga för er. Vi gör ett kort besök i vårt planetarium för att se stjärnbilderna Andromeda och Cassiopeia. Sedan tillverkar barnen varsin rymdpryl som de får ta med hem.

Titt upp

Träffa den lilla figuren Titt upp som styrs med tryckluft. Barnen får testa samt bygga en egen Titt upp-figur som de sedan får ta med sig hem.

Brum Brum

Under månaderna maj-juni/augusti-september har vi Brum Brum i trafikparken. Vi startar med en kort teoristund där vi pratar om vanliga trafikmärken. Fem barn åt gången kör bilarna och övriga barn är gående trafikanter. I slutet får alla barn var sitt körkort.

Max 12 barn

Tid: 50 minuter

Bokar ni alla fyra teman på en gång så får ni det fjärde temat för halva priset.


Temats koppling till Lpfö 18

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77