search
Sök
menu
Meny

Maggan Magnet (f)

Maggan Magnet håller i sitt fiskespö.

Träffa Maggan Magnet på Upptech! Maggan Magnet berättar om magnetism och låter barnen pröva olika magnetiska experiment.

För förskolan

Träffa Maggan Magnet som berättar om vem hon är och lär oss om hur magnetism fungerar. Vi får också göra undersökningar och experiment med magnetism tillsammans med Maggan. Avslutningsvis tillverkar vi en magnettestare som barnen får ta med hem.

Max 15 barn

Tid: 50 min

 Temats koppling till Lpfö 98

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om fysikaliska fenomen
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77