search
Sök
menu
Meny

Minitema (f)

Boka ett spännande Minitema på Upptech, anpassat för barn i förskolan.

Efter önskemål börjar Upptech nu med teman för barn i åldrarna 1-5 år. Vi vill väcka barnens nyfikenhet för naturvetenskap och teknik i tidig ålder. Innehållet i temat kan anpassas efter gruppens ålder, storlek och intresse. Efter temat kan ni utforska experimenthallen på egen hand samt ta en paus i matsäcksrummet. Kontakta oss för att välja innehåll i temat.

Ålder på barnen: 1-5 år
Antal: max 20 barn
Tid: ca 30 minuter

Temats koppling till Lpfö 98

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap  
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

 

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77