search
Sök
menu
Meny

Programmering (f)

Två Blue-Botar kör i staden.

Programmera med Blue-Bot.

För förskolan

Vad är programmering och hur fungerar det? På ett lekfullt sätt lär ni er hur programmering fungerar. Ni får lösa olika uppdrag med hjälp av "Skattkartan" eller i "Blue-Bot-staden". Med hjälp av Blue-Bots lär ni er grunderna i blockprogrammering.

Max 20 barn

Tid: 60 minuter


Temats koppling till Lpfö 18

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77