search
Sök
menu
Meny

Programmering (f)

Två Blue-Botar kör i staden.

Programmera med Blue-Bot.

För förskolan

Vad är programmering och hur fungerar det? På ett lekfullt sätt lär ni er hur programmering fungerar. Ni får lösa olika uppdrag med hjälp av "Skattkartan" eller i "Blue-Bot-staden". Med hjälp av Blue-Bots lär ni er grunderna i blockprogrammering.

Max 20 barn

Tid: 60 minuter

 

Temats koppling till Lpfö 98

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77