search
Sök
menu
Meny

Solkatten söker efter regnbågen (f)

Solkatten med färgsnurra och modell av ögat.

Upptech erbjuder ett ljustema där vi får besök av Solkatten som visar experiment.

För förskolan

Vi undersöker ljusets egenskaper, experimenterar tillsammans med Solkatten och tittar på alla hennes häftiga prylar. Barnen får även tillverka en liten sak som de får ta med sig hem.

Max 20 barn

Tid: 45 min.


Temats koppling till Lpfö 18

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77