search
Sök
menu
Meny

Energi - Hållbar Utveckling (gy)

Energi - Hållbar Utveckling är ett tema på Upptech som är anpassat för gymnasiet.

För gy

Vi på Upptech har arbetat fram ett tema kring energi och hållbar utveckling, anpassat efter läroplanen för Naturkunskap 1/Fysik 1. Under lektionen får eleverna möjlighet att diskutera hur energifrågan berör vår vardag på många olika sätt. I ett stationssystem finns modeller av olika former för energiproduktion, vilka diskuteras och undersöks i ett ämnesövergripande fokus.

Temat ingår i Klimatsmart.

Max 30 elever

Tid: 90 minuter


Temats koppling till Lgy 11

I centralt innehåll för Naturkunskap 1:

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

I centralt innehåll för Fysik 1

  • Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi.
  • Energiprincipen, entropi och verkningsgrad för att beskriva energiomvandling, energikvalitet och energilagring.
  • Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar.
  • Elektrisk energi: elektrisk laddning, fältstyrka, potential, spänning, ström och resistans.
  • Kärnenergi: atomkärnans struktur och bindningsenergi, den starka kraften, massa-energiekvivalensen, kärnreaktioner, fission och fusion.
  • Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle.
  • Ställningstaganden i samhällsfrågor utifrån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Kontakt

Lovisa Bjelkvik 
Tfn 036-10 60 16

Upptech
Tfn 036-10 60 77