search
Sök
menu
Meny
Sök

Hur hanterar utbildningsförvaltningen dina personuppgifter?

Inom utbildningsförvaltningens verksamheter behöver vi hantera barns, elevers och vårdnadshavares personuppgifter för att stödja, hjälpa och underlätta för dig som finns i någon av våra verksamheter.

Men när vi gör det vill vi göra det på ett sätt som är lätt att överblicka och säkert för dig.

För att du ska kunna överblicka hur vi jobbar med dina uppgifter hittar du här mer information om:

  • Vilka uppgifter hanterar vi?
  • Vad gör vi med dem?
  • Hur länge sparar vi dem?
  • Varifrån hämtas uppgifterna?
  • Till vem lämnas uppgifterna?

Läs mer om svaren på dessa frågor på undersidorna nedan.