search
Sök
menu
Meny
Sök

Barn och utbildning, synpunkter och övriga frågor

Här har du möjlighet att lämna synpunkter på något inom verksamheterna i förskola, skola och vuxenutbildning.

Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där.

För enkelhetens och snabbhetens skull bör synpunkter i första hand lämnas till den som är ansvarig för verksamheten, t.ex. rektor på skola eller förskola. Men du är alltid välkommen att lämna dina synpunkter här.

Synpunkter via formulär

När du väljer att använda formuläret ingår en del personuppgifter. Ärendet registreras i kommunens ärendehanteringssystem, och blir en allmän handling. Ditt ärende tilldelas omgående en handläggare, som kommer att återkoppla ett svar till dig.  

Om du fyller i personuppgifter utgår vi från att du samtycker till registreringen. Om känsliga uppgifter förekommer kan vi göra en sekretessprövning. Om du har skyddade personuppgifter kan du välja att vara anonym.

Var och en har möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på dina synpunkter. När du skickar din anmälan får du dock ett ärende-ID som du kan använda vid förfrågningar om ärendet. Du kontaktar Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Anmälan till Skolinspektionen

Du har även möjlighet att anmäla ärenden till Skolinspektionen, men först måste du har varit i kontakt med förskolan, skolan eller direkt med huvudman, dvs. den som driver skolan eller förskolan. Det är skolans eller förskolans ägare som har ett ansvar för att reglerna följs. Om Skolinspektionen blir kontaktad utan att du först har pratat med rektor, skickas ärendet tillbaka för behandling.

Så här handläggs dina synpunkter hos utbildningsförvaltningen

När du trycker på skicka-knappen går ärendet till ett administrativt system, och tilldelas automatiskt ett ärende-id. Det visas på skärmen så att du kan notera det. Du kan alltid ställa frågor om ditt ärende, till Kontaktcenter, genom att uppge ditt ärende-id. Du måste alltså inte lämna personuppgifter.

Ärendet tas emot av utbildningsförvaltningen. Vi läser ärendet och skickar det till en handläggare, som utses beroende på vad ärendet handlar om. Du får ett bekräftelsebrev med uppgifter på handläggaren.

Ärendet skickas omgående till handläggaren, som också får en instruktion om rutinen för klagomål. Medan ärendet handläggs kan handläggaren behöva ta kontakt med dig för att få mer information – förutsatt att du lämnat kontaktuppgifter.

När ärendet avslutas skrivs en notering om datum och resultat i det administrativa systemet, så att du kan efterfråga resultatet om du valt att vara anonym. Du som lämnat kontaktuppgifter ska få personligt besked.