Synpunkter och klagomål inom skola, förskola och vuxenutbildning

Här hittar du information om hur du kan lämna synpunkter på våra verksamheter inom kommunal förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), skola och vuxenutbildning.

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra och utveckla. Här har du möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten inom kommunal förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och skola – från grundskola till vuxenutbildning.

Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om brister, och i dialog med dig som förälder eller studerande kan förbättra verksamheten.

För enkelhetens och snabbhetens skull bör synpunkter i första hand riktas till förskollärare, klasslärare, mentor eller motsvarande. Du kan också kontakta skolledningen, t.ex. rektor på skolan eller förskolan. Då hanteras ärendet på skolan eller förskolan och ärendet stannar där.

Lämna synpunkter och klagomål till utbildningsförvaltningen

Du lämnar dina synpunkter och klagomål i vårt webbformulär. När du väljer att använda formulär ingår en del personuppgifter. Ärendet registreras i kommunens ärendehanteringssystem och blir en allmän handling.  Ditt ärende tilldelas omgående en handläggare, som kommer att återkoppla ett svar till dig. 

Om du fyller i personuppgifter utgår vi från att du samtycker till registreringen. Om känsliga uppgifter förekommer kan vi göra en sekretessprövning. Om du har skyddade personuppgifter kan du välja att vara anonym.

Var och en har möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på dina synpunkter. När du skickar din anmälan får du dock ett ärende-ID som du kan använda vid förfrågningar om ärendet. Du kontaktar Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Anmälan till Skolinspektionen

Du har även möjlighet att anmäla ärenden till Skolinspektionen, men först måste du har varit i kontakt med förskolan, skolan eller direkt med huvudman, dvs. den som driver skolan eller förskolan. Det är skolans eller förskolans ägare som har ett ansvar för att reglerna följs. Om Skolinspektionen blir kontaktad utan att du först har pratat med rektor, skickas ärendet tillbaka för behandling.

Senast granskad/publicerad: