search
Sök
menu
Meny

Synpunkter och klagomål inom skola, förskola och vuxenutbildning

Här har du möjlighet att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten inom kommunal förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och skola – från grundskola till vuxenutbildning.

Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om brister, och i dialog med dig som förälder eller studerande kan förbättra verksamheten.

För enkelhetens och snabbhetens skull bör synpunkter och klagomål i första hand riktas till förskollärare, klasslärare, mentor eller motsvarande. Du kan också kontakta skolledningen, t.ex. rektor eller förskolechef. Då hanteras ärendet på skolan eller förskolan och ärendet stannar där.

En annan möjlighet är att lämna synpunkter och klagomål genom våra webbformulär.

Du har möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på dina synpunkter eller ditt klagomål. När du skickar din anmälan får du ett ärende-ID som du kan använda vid förfrågningar om ärendet. Du kontaktar Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Det är möjligt att anmäla ärenden till Skolinspektionen eller till barn- och elevombudet, men först måste den som anmäler har varit i kontakt med förskola, skola eller huvudman, annars skickas ärendet till kommunen för behandling.