search
Sök
menu
Meny

Ansökan till vuxenutbildning

Ansökan till vuxenutbildning gäller till alla kurser och utbildningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i Jönköping, utom sfi.

Du kan söka vuxenutbildning i Jönköping om du är folkbokförd i Jönköpings kommun, från höstterminen det år du fyller 20 år eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas; slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis).

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra ansökan via webben. Kontakta oss för mer information och ansökningsblankett.

Så här går ansökan till:

STEG 1.
Länk: Inloggning till ansökanlänk till annan webbplats

För att logga in behöver du BankID eller mobilt BankID. Logga in till ansökan och följ instruktionerna för att göra din ansökan. Du kan bara söka kurser till närmast kommande studiestart. Ta del av ansökningsperioder och studiestarter under "Ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildningen".

Alla som gör en ansökan ska läsa igenom antagningsreglerna.

Länk: Antagningsreglerna.

Om du ansöker om att få studera i annan kommun än din hemkommun, så ska du lämna ansökan till din hemkommun för beslut (interkommunal ersättning).

STEG 2.
Följa ansökan och antagningsbesked

Antagningsbesked skickas hem med post senast en vecka innan kursstart.

Du kan följa din ansökan via ditt användarkonto. Dessa statustexter finns för kurserna:

Sökt = Ansökan är mottagen

Granskad = Ansökan är granskad och klar för antagningsprocessen

Ofullständig = Ansökan är granskad och uppgifter saknas, t.ex. betyg. Om ingen komplettering görs så kan du inte antas till kursen.

Antagen = Du är antagen till kursen

Ej antagen = Du är ej antagen till kursen

Reserv = Du står på reservlistan för sökt kurs

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

För dig som ska söka sfi finns det information och blankett under Vuxenutbildningar och kurser.