search
Sök
menu
Meny

Ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildningen

Här finns alla planerade kursstarter och ansökningsperioder. Alla utbildningar och kurser startar inte vid alla tillfällen.

Vad som gäller med kursstarter för respektive utbildning/kurs finner du under fliken "Vuxenutbildningar och kurser".

Antagningen sker enligt Skollagen, 20 kap.  Om det är fler ansökningar än vad det finns utbildningsplatser, så görs ett urval där företräde ges till sökande som har kort tidigare utbildning (enligt Förordningen om Vuxenutbildning, 3 kap 7 §).

Antagningsbesked skickas ut senast 1 vecka före kursstart.

Om du ansöker om att få studera i annan kommun än din hemkommun, så ska du lämna ansökan till din hemkommun för beslut (interkommunal ersättning).

För dig som söker Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Information, studiestarter och blankett finns under "Vuxenutbildningar och kurser".

Kalendarium 2018

Kursstarter

Ansökningsperioder

8 januari 2018

15 oktober - 13 november

12 februari 2018

15 november - 10 januari

19 mars 2018

15 januari - 12 februari

23 april 2018

19 februari - 12 mars

28 maj 2018

15 mars- 10 april

13 augusti 2018

15 april - 12 juni

17 september 2018

19 juni - 10 augusti

22 oktober 2018

15 augusti - 10 september

26 november 2018

15 september - 10 oktober7 januari 2019

15 oktober - 12 november