search
Sök
menu
Meny

Samhällsorientering, anmälan för utvidgad målgrupp

Från den 1 maj 2013 erbjuder Jönköpings kommun fler nyanlända invandrare samhällsorientering.

Den nya lagen gäller för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen, i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Lagen gäller nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. Lagen gäller inte för dem som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan.

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till samhällsorientering deltar i verksamheten.