search
Sök
menu
Meny

Studieupplägg för vuxenutbildning

När du studerar inom vuxenutbildningen och läser studieförberedande kurser, (gymnasiekurser) så kan du välja mellan tre olika studieupplägg - lärarledd, webbstöd med handledning eller distans.

Lärarledd

Klassrumsundervisning i grupp. 3-6 lektionstimmar i veckan beroende på kursens omfattning. Lektionerna kan bestå av grupparbete, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, prov m.m.

Kurslängd

20 veckor. För att vara heltidsstuderande ska du läsa minst 400 poäng under denna 20-veckorsperiod.

Sista ansökningsdag

Kursstart

10 november

9 januari

10 februari

20 mars

10 juni

14 augusti

10 september

23 oktober

 


Webbstöd med handledning

Webbstöd med handledning är distansstudier med handledarträffar. Du studerar på distans med hjälp av en webbplattform. På plattformen gör du diagnoser, redovisningar och där kan även finnas föreläsningar m.m. Varje kurs erbjuder handledningsträffar 2-6 timmar i veckan. Handledningen består av återkoppling, stöd, seminarier, laborationer, redovisningar m.m. Vissa av handledningsträffarna är obligatoriska. Antalet obligatoriska träffar kan variera mellan kurserna.

Kurslängd

Varje studerande väljer själv studietakt och slutdatum för respektive kurs. Heltidsstudier är 20 poäng per vecka. Om du söker flera kurser samtidigt så läser du dessa kurser parallellt.

Kursstart och sista ansökningsdatum

Månadsvis. Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter under "Ansökningsperioderioder och studiestarter för vuxenutbildningen".


Distans

Du studerar på distans med hjälp av en webbplattform. På plattformen gör du diagnoser, redovisningar, prov och där finns föreläsningar m.m. Vissa prov, laborationer samt redovisningar kan vara obligatoriska att göra på bestämt datum och plats.

Kurslängd

Den studerande kan välja mellan studietakten 25, 50 och 100 %. Heltidsstudier är 20 poäng per vecka. Det går att läsa kurser parallellt.

Kursstart och sista ansökningsdatum

Månadsvis. Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter via menyn.