search
Sök
menu
Meny
Sök

Svenska och övriga språk, vuxenutbildning

Här finns de kurser inom språk och svenska som du kan läsa inom den kommunala vuxenutbildningen.

För varje kurs kan du se vilket/vilka studieupplägg som finns

  • Klass (K)
  • Flex (F)

På fliken "Studieformer inom vuxenutbildning" hittar du mer information om de olika studieformerna.

OBS!
Svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik på gymnasial nivå bygger på kunskaper från grundskolan/grundläggande nivå eller på föregående kurs inom dessa ämnen.

För att läsa svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik på gymnasial nivå måste du därför ha tidigare kunskaper inom dessa ämnen.

Fristående kurser svenska och övriga språk

Kurs

Kurskod

Studieupplägg

Engelska 5

ENGENG05

K F

Engelska 6

ENGENG06

K F

Engelska 7

ENGENG07

F

Svenska 1

SVESVE01

K F

Svenska 2

SVESVE02

K F

Svenska 3

SVESVE03

K F

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

K F

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

K F

Svenska som andraspråk 3

SVASVA03

K F

Moderna språk 1 (Tyska)

MODDEU01

F

Moderna språk 2 (Tyska)

MODDEU02

F

Moderna språk 3 (Tyska)

MODDEU03

F

Moderna språk 4 (Tyska)

MODDEU04

F

Moderna språk 5 (Tyska)

MODDEU05

F

Moderna språk 1 (Franska)

MODFRA01

F

Moderna språk 2 (Franska)

MODFRA02

F

Moderna språk 3 (Franska)

MODFRA03

F

Moderna språk 4 (Franska)

MODFRA04

F

Moderna språk 5 (Franska)

MODFRA05

F

Moderna språk 1 (Italienska)

MODITA01

F

Moderna språk 2 (Italienska)

MODITA02

F

Moderna språk 3 (Italienska)

MODITA03

F

Moderna språk 4 (Italienska)

MODITA04

F

Moderna språk 5 (Italienska)

MODITA05

F

Moderna språk 1 (Spanska)

MODSPA01

F

Moderna språk 2 (Spanska)

MODSPA02

F

Moderna språk 3 (Spanska)

MODSPA03

F

Moderna språk 4 (Spanska)

MODSPA04

F

Moderna språk 5 (Spanska)

MODSPA05

F

Litteratur

SVELIT0

F

Retorik

SVERET0

F

Skrivande

SVESKR0

F