search
Sök
menu
Meny

Särskild utbildning för vuxna - Lärvux

Särskild utbildning för vuxna riktar sig till personer med utvecklingsstörning som tidigare har gått gymnasiesärskola eller motsvarande.

Eleverna är i olika åldrar, från 20 år och uppåt.  Utbildningen finns på Bäckadalsgymnasiet.

Kurser

Kurserna är på grundläggande nivå eller på gymnasiesärskolenivå.

Ett utbud av Skolverkets kurser erbjuds alltid som Språk och kommunikation, Svenska, Engelska, Matematik och Digital kompetens.

Dessutom anordnas terminskurser som Estetisk verksamhet (bild, musik och drama), Hem och konsumentkunskap, Hälsa.

Yrkesinriktade kurser ordnas då det finns behov och intresse. Exempel på detta är kurs Bageri och konditori samt Service och bemötande.

Lärlingsutbildning

Målet med lärlingsutbildning är att eleven ska få ökad arbetslivserfarenhet, komma närmare arbetsmarknaden och lära sig ett yrke av en kunnig handledare.  Lärlingen studerar en dag i veckan och är övriga dagar på en praktikplats. Detta kommer att starta under våren 2019.

Ansökan

Ansökan till särskild utbildning för vuxna kan göras under pågående termin.

Kontakt

Carin Berggren
Studie- och yrkesvägledare
Tfn 036-10 79 11

Susann Gustafsson
Specialpedagog
Tfn 036-10 63 22