search
Sök
menu
Meny

Utbildning i svenska för invandrare (Sfi)

Utbildningen svenska för invandrare (Sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

I utbildning i svenska för invandrare får du grundläggande kunskaper i svenska språket och får lära dig att kommunicera både muntligt och skriftligt. Utbildningen ska ge dig språkliga redskap för ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetslivet.

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare har du som saknar kunskaper i svenska språket. Du ska vara folkbokförd i Jönköpings kommun och måste ha fyllt 16 år. Ingen övre åldersgräns finns. Även du, som omfattas av EU-rätten om fri rörlighet, har rätt att läsa Sfi förutsatt att de övriga kraven är uppfyllda.

För att ansöka till sfi så måste du fylla i en pappersanmälan. Den finns antingen på Vägledningscentrum, Barnarpsgatan 40 eller så kan du fylla i blanketten som finns nedan under rubriken "Dokument".

Sfi kalendarium 2018

Kursstart

Sista ansökningsdag

8 januari

10 december

5 februari

8 januari

5 mars

5 februari

3 april

5 mars

2 maj

3 april

28 maj

2 maj

Datum för hösten kommer att läggas upp senare.

Kontakt

Sanela Deumic
Samordnare