search
Sök
menu
Meny

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Utbildningen svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

I utbildning i svenska för invandrare får du grundläggande kunskaper i svenska språket och får lära dig att kommunicera både muntligt och skriftligt. Utbildningen ska ge dig språkliga redskap för ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetslivet.

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare har du som saknar kunskaper i svenska språket. Du ska vara folkbokförd i Jönköpings kommun och måste ha fyllt 16 år. Ingen övre åldersgräns finns. Även du, som omfattas av EU-rätten om fri rörlighet, har rätt att läsa Sfi förutsatt att de övriga kraven är uppfyllda.

Anmälan till SFI gör du via "Ansökan till vuxenutbildning" som ligger under "E-tjänster".
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra anmälan via webben. Välkommen till Vägledningscentrum på Barnarpsgatan 40 i Jönköping för att fylla i en anmälningsblankett.


SFI kalendarium 2019

Kursstart

Sista ansökningsdag

7 januari

7 december 2108

11 februari

14 januari

18 mars

18 februari

23 april

26 mars

20 maj

23 april

17 juni

21 maj

19 augusti

10 juni

16 september

12 augusti

21 oktober

23 september

25 november

28 oktober

7 januari 2020

1 december

Kontakt

Sanela Deumic
Samordnare