search
Sök
menu
Meny

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Utbildningen svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

I utbildning i svenska för invandrare får du grundläggande kunskaper i svenska språket och får lära dig att kommunicera både muntligt och skriftligt. Utbildningen ska ge dig språkliga redskap för ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetslivet.

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare har du som saknar kunskaper i svenska språket. Du ska vara folkbokförd i Jönköpings kommun och måste ha fyllt 16 år. Ingen övre åldersgräns finns. Även du, som omfattas av EU-rätten om fri rörlighet, har rätt att läsa Sfi förutsatt att de övriga kraven är uppfyllda.

Anmälan till SFI gör du via "Ansökan till vuxenutbildning" som ligger under "E-tjänster".
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra anmälan via webben. Välkommen till Vägledningscentrum på Barnarpsgatan 40 i Jönköping för att fylla i en anmälningsblankett.


SFI kalendarium 2019

Kursstart

Sista ansökningsdag

7 januari

7 december 2108

11 februari

14 januari

18 mars

18 februari

23 april

26 mars

2 maj

3 april

20 maj

23 april

17 juni

21 maj

19 augusti

10 juni

16 september

12 augusti

21 oktober

23 september

25 november

28 oktober

7 januari 2020

1 december

Kontakt

Sanela Deumic
Samordnare