search
Sök
menu
Meny

Sfi för föräldralediga

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) på öppna förskolan är ett socialt och pedagogiskt sätt för föräldrar att fortsätta lära sig svenska under föräldraledigheten. Målet är att hålla svenskan levande och underlätta fortsatt utbildning efter föräldraledighet.

Öppna förskolan är en gratis verksamhet och en bra plats för föräldrar och barn att träffas på. Här finns utbildad personal som stimulerar till kontakt mellan barn och vuxna, vilket bidrar till positiv utveckling för alla.

Sfi på Öppna förskolan vänder sig till dig som är föräldraledig och går eller har gått på sfi. Att studera sfi under föräldraledigheten innebär att du kan fortsätta din språkinlärning och språkutveckling och har därmed lättare att komma tillbaka till utbildningen efter föräldraledigheten.

Sfi är till för dig som är folkbokförd i Jönköpings kommun. Du kan läsa sfi på öppna förskolan på Råslätt (Stadsgården), i Huskvarna (familjecentralen), på Dalvik (familjecentralen) och Österängen (Birka).

Du anmäler ditt intresse när du besöker någon av de öppna förskolorna.