search
Sök
menu
Meny

Anläggningsarbetare, vuxenutbildning

Inget annat byggyrke kan erbjuda så många olika arbetsuppgifter som anläggningsarbetare. Som färdig yrkesman kan du komma att bygga gator, vägar, broar, park - och trädgårdsanläggningar och mycket annat.

Många anläggningsarbetare väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll av ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt. Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, t ex gräsmattor, sten- eller plattgångar.

Idag finns det ett stort rekryteringsbehov inom anläggningsyrket. Detta på grund av stora pensionsavgångar, få som utbildar sig till yrket samt stora infrastruktursatsningar som sker runt om i Sverige.

Utbildningslängd: Ca 60 veckor

Studieform: Dagtid, klass. I utbildningen ingår APL (arbetsplats förlagd utbildning), mellan 8-12 veckor. Utbildningsanordnaren erbjuder eleven att köpa ett klädpaket, och då ingår även hyra för all litteratur, för 3000 kronor.

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: Kurstart januari, mars, maj, augusti, oktober. Mer info finns under rubriken "Ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildningen" i menyn.

Förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk och matematik från grundskolan eller från grundläggande nivå.

Efter utbildningen: Efter avslutad utbildning kan du bli anställd som lärling. Som lärling får du betalt utifrån hur många timmar du jobbat. Läs mer om yrket och vilka förutsättningar som gäller på branschens hemsida, se "www.byn.se" under "Länkar".

Arbetsmarknad: Du kan läsa mer om prognosen för arbetsmarknaden på Arbetsförmedlingens hemsida, sök "Yrkeskompassen".

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Bygg och anläggning 1

BYGBYG01

200

Bygg och anläggning 2

BYGBYG02

200

Anläggning 1

ANLANL01

100

Anläggning 2

ANLANL02

200

Anläggning - stensättning

ANLANG0

100

Anläggning - ledningsbyggnad

ANLANÄ0

200

Anläggningsprocessen

ANLANS0

200

Anläggning - gröna ytor

ANLANL0

200

Anläggning - vägbyggnad

ANLANN0

100

Betong 1 - lågform och platta på mark

BETBET01

100

Gymnasiearbete

GYARB

100Totalt

1700 poäng


Kontakt

Linda Bolin
Studie- och yrkesvägledare