search
Sök
menu
Meny

Barnskötarutbildning, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till barnskötare.

Utbildningslängd: Ca 75 veckor

Studieform: Dagtid, klass och Flex. 12 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår.

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: Kursstart 7 janurari 2020. Ansökningsperiod 15 okotober - 12 november.

Förkunskaper: Svenska/svenska som andra språk från grundskolan eller grundläggande nivå.

Efter utbildningen: Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare. Utbildningen riktar sig i första hand för arbete inom förskolan men ger även kompetens för arbete som elevassistent inom pedagogisk verksamhet. Läs mer om yrket på Arbetsförmedlingen hemsida, se "Arbetsförmedlingen" under "Länkar".

Arbetsmarknad: Du kan läsa mer om prognosen på arbetsmarknaden på arbetsförmedlingens webbplats , sök "Yrkeskompassen".

Utbildningsinnehåll, gemensamma kurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Aktivitetsledarskap

PEDAKI00S

100

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Kommunikation

PEDKOU0

100

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100

Människors miljöer

PEDMÄI0

100

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100

Pedagogiska terorier och praktiker

PEDPED0

100

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Specialpedagogik 2

SPCSPE02

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

SVESVE01/SVASVA01

100

Gymnasiearbete

GYARBF

100Totalt

1500 poäng


Kontakt

Carin Berggren
Studie- och yrkesvägledare