search
Sök
menu
Meny

Byggnadsplåtslagare, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till byggnadsplåtslagare.

En plåtslagare jobbar på många olika arbetsplatser under sitt yrkesliv och får se många olika byggen och miljöer. Det är ett fritt och självständigt yrke med mycket variation, där hantverksskickligheten kommer till sin rätt.

De viktigaste arbetsuppgifterna för byggplåtslagare är tillverkning och montering av plåt för tak och fasader. Det är ett fritt yrke där hantverksskickligheten kommer till sin rätt. Olika hus kräver olika tekniska lösningar när det gäller taktäckning och fasadbeklädnad. Noggrannhet, flexibilitet, kreativitet och skaparkraft är grundförutsättningar för att klara arbetet.

Utbildningslängd: Ca 50 veckor

Studieform: Dagtid, lärarledd. I utbildningen ingår APL (arbetsplats-förlagd utbildning), mellan 8-12 veckor. Utbildningsanordnaren erbjuder eleven att köpa ett klädpaket, och då ingår även hyra för all litteratur, för 3000 kronor.

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: Kursstart den 19 mars.
Ansökningsperiod 15 januari till 12 februari.
Utbildningen kommer delvis att förläggas i Skövde. Skolan står då för eventuella kostnader för buss- eller tågkort.

Förkunskaper: Svenska/ svenska som andraspråk och matematik från grundskolan eller från grundläggande nivå.

Efter utbildningen: Efter avslutad utbildning kan du bli anställd som lärling. Som lärling får du betalt utifrån hur många timmar du jobbat. Läs mer om yrket och vilka förutsättningar som gäller på branschens hemsida: www.pvf.se
länk till annan webbplats

Arbetsmarknad: Du kan läsa mer om prognosen på arbetsmarknaden för yrket, på Arbetsförmedlingens webbplats Yrkeskompassenlänk till annan webbplats. Sök på Byggnads- och ventilationsplåtslagare.

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Bygg och anläggning 1

BYGBYG01

200

Bygg och anläggning 2

BYGBYG02

200

Plåtslageriteknik - grunder

PLÅPLÅ0

100

Ventilationsplåtslageri 1

VENVET01

100

Byggnadsplåtslageri 1

PLTBYG01

200

Byggnadsplåtslageri 2

PLTBYG02

200

Byggnadsplåtslageri 3

PLTBYG03

200

Plåtslageriprocessen

PLÅPLS0

200

Lättbyggnadsteknik

PLTLÄT0

200

Gymnasiearbete

GYARB

100Totalt

1700 poäng