search
Sök
menu
Meny
Sök

Certifierad CNC-tekniker, vuxenutbildning

Hand med pekande finger mot en CNC-maskin

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till certifierad CNC-tekniker. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med grundläggande arbetsuppgifter inom CNC i verkstadsindustrin.

Efter CNC-utbildningen kommer du ha en mycket stor chans till jobb i en spännande bransch med avancerad teknik och stora utvecklingsmöjligheter. Som certifierad CNC-tekniker arbetar du med datorstyrda maskiner för bearbetning och tillverkning av detaljer, främst av metall, inom verkstadsindustrin. Kurser som ingår är bl.a. svarvning, fräsning och ritningsläsning. CNC‑utbildningen består av två block.

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: 
Kursstart i klass i januari, mars, augusti och oktober samt på flex vid alla kursstarter under året. Läs mer under "Ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildningen". 

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk. Saknar du detta kan du ha möjlighet att komplettera med kurser inom vuxenutbildningen för att sen kunna söka en yrkesutbildning. Det kan också finnas möjlighet att läsa sfi i kombination med vissa yrkesutbildningar. Kontakta vägledningscentrum eller studie- och yrkesvägledare på din sfi-anordnare för mer information.

Utbildningslängd: 70 veckor

Studieform: Flex

Efter utbildningen:
Efter avslutad utbildning kan du arbeta med grundläggande arbetsuppgifter inom CNC. Läs mer om yrket på Arbetsförmedlingens hemsida, se "Arbetsförmedlingen" under "Länkar".

Arbetsmarknad: Du kan läsa mer om prognosen på arbetsmarknaden  på Arbetsförmedlingens hemsida, sök "Yrkeskompassen".

Bas 700 poäng

Kurs

Kurskod

Poäng

Industritekniska processer 1

INUINU01

100

Avhjälpande underhåll 1

DRIAVH01

100

Produktionskunskap 1

PRDPRO01

100

Människan i industrin 1

MÄIMÄN01

100

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S

100

Datorstyrd produktion 1

DARDAT01S

100

Tillverkningsunderlag

TILTIL01

100

Totalt 700 poäng

Påbyggnad 700 poäng

Kurs

Kurskod

Poäng

Produktionsutrustning 2

PRUPRD02S

100

Produktutveckling 1

PRKPRK01

100

Datorstyrd produktion 2

DARDAT02

100

Datorstyrd produktion 3

DARDAT03

100

Materialkunskap 1

MAEMAT01

100

CAD 1

CADCAD01

50

CAD 2

CADCAD02

50

Cad/Cam

DARCAD0

100

Eleven kommer bara kunna välja mellan datorstyrd produktion fräs eller svarv.

Foto: Jenny Lindberg

Kontakt

Madeleine Frank
Studie- och yrkesvägledare