Certifierad CNC-tekniker, vuxenutbildning

Hand med pekande finger mot en CNC-maskin

Foto: Jenny Lindberg

Hos Vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till certifierad CNC-tekniker.

Som certifierad CNC-tekniker arbetar du med datorstyrda maskiner för bearbetning och tillverkning av detaljer, främst av metall, inom verkstadsindustrin. I utbildningen ingår även APL (praktik).
Som elev kommer du kunna välja mellan datorstyrd produktion fräs eller svarv.

Utbildningsstart:
Ansökningsperioden till starten den 24 april är förlängd. Sista ansökningsdag är den 23 april.

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildningen.

Utbildningslängd: 70 veckor

Studieform: Klass och flex

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Vid frågor, vänligen kontakta Vägledningscentrum.

Kontakta Vägledningscentrum, studie och yrkesvägledning Länk till annan webbplats.

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Avhjälpande underhåll 1

DRIAVH01

100

CAD 1

CADCAD01

50

CAD 2

CADCAD02

50

CAD/CAM

DARCAD0

100

Datorstyrd produktion 1

DARDAT01S

100

Datorstyrd produktion 2

DARDAT02S

100

Datorstyrd produktion 3

DARDAT03S

100

Industritekniska processer 1

INUINU01

100

Materialkunskap 1

MAEMAT01

100

Människan i industrin 1

MÄIMÄN01

100

Produktionskunskap 1

PRDPRO01

100

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S

100

Produktionsutrustning 2

PRUPRD02S

100

Produktutveckling 1

PRKPRK01

100

Tillverkningsunderlag

TILTIL01

100


Totalt

1400 poäng


Senast granskad/publicerad: