search
Sök
menu
Meny

Fastighetstekniker, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till fastighetstekniker.

Fastighetsteknikern är specialist på drift och skötsel av fastighetstekniska system. Yrket har blivit mångsidigare än vad det varit tidigare. Tekniska kunskaper och datakunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Fler av fastighetsteknikers arbetsuppgifter kräver specialistkunskaper.

En fastighetstekniker sköter bland annat, med hjälp av datorer, kontrollen och övervakningen av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar.

Utbildningslängd: Ca 55 veckor

Studieform: Dagtid, lärarledd. I utbildningen ingår APL (arbetsplats-förlagd utbildning), mellan 10-14 veckor. Utbildningsanordnaren erbjuder eleven att köpa ett klädpaket, och då ingår även hyra för all litteratur, för 3000 kronor.

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: Månadsvis. Läs mer om detta under "Ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildningen".

Förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk och matematik från grundskolan eller från grundläggande nivå. Det är även rekommenderat att du har godkända betyg i Matematik 1 på gymnasienivå.

Efter utbildningen: Efter avslutad utbildning kan du bli anställd som Fastighetstekniker. Då utbildningen och arbetsmarknaden är bred kan titel och innehåll i arbetsuppgifter variera.

Arbetsmarknad: Då yrket Fastighetstekniker inte är listat på Arbetsförmedlingens yrkeskompass, rekommenderas du att kika på branschens hemsida – för att se deras prognoser www.fastun.selänk till annan webbplats.

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Praktisk ellära

ELLPRA0

100

Systemuppbyggnad

SYSSYT0

100

Värmelära

SYSVÄM0

100

Vertygs - och materialhantering

VEKVEK0

100

Elkraftteknik

ELRELF0

100

Fastighetsförvaltning

FAFFAS0

100

Fastighetskommunikation

FAFFAT0

100

Fastighetsservice - byggnader

FASFAS0

100

Fastighetsservice - VVS

FASFAE0

100

Fastighetsservice - elarbeten

FASFAH0

100

Fastighetsservice - ytor

FASFAV0

100

Fastighetsautomation 1

FAIFAS01

100

Informationsteknik i fastighetsförvaltning

FAFINF0

100

Entreprenörskap

ENTENR0

100

Gymnasiearbete

GYARVF

100Totalt

1500 poäng