search
Sök
menu
Meny

Lager och terminal, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning inom Lager och terminal.

Lager och Terminal är utbildningen som passar dig som är flexibel, serviceinriktad, punktlig och har gott ordningssinne. Denna utbildning kan hjälpa dig på vägen mot dröm jobbet.
Inom lager och terminal finns många varierande uppgifter. Samordning, leveransbevakning, dokumenthantering, fraktsedlar, godsmärkning och godsdeklaration är några exempel på arbetsuppgifter.

Truckkörning, lasta och lossa lastbilar/ järnvägsvagnar, paketera och lastsäkra gods på lastpallar är andra förekommande arbetsuppgifter.
Det är ofta mycket att hålla ordning på och det är viktigt att se till att leveranserna sker i rätt tid.

Utbildningslängd: Ca 13 veckor.

Studieform: Dagtid, klass.

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: Kursstart den 16 september. Ansökningsperiod: 15 juni-2 september.

Efter utbildningen: Efter avslutad utbildning kan du söka arbete på lager, godsterminal eller som truckförare. Utbildningen ger dig god kännedom om lagrets och terminalens roll i logistikprocessen. Du kommer lära dig att hantera olika typer av gods samt få kunskap och övning i att använda maskinella hjälpmedel och truckar på ett säkert sätt.
Du får truckförarintyg för truckar A+B+ C2, enligt TLP 10 (Truckläroplan) samt ADR 1:3.

Läs mer om yrket på Arbetsförmedlingens hemsida, se "Arbetsförmedlingen" under "Länkar".

Arbetsmarknad: Du kan läsa mer om prognosen på arbetsmarknaden på Arbetsförmedlingens hemsida, sök "Yrkeskompassen".

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Lageradministration och terminallogistik

LAGLAG0

200

Maskinell godshantering

GODMAL0

200Totalt

400 poäng

 

Kontakt

Eva Molneklev
Studie- och yrkesvägledare