search
Sök
menu
Meny
Sök

Barnskötarutbildning, vuxenutbildning

Efter avslutad utbildning till barnskötare kan du arbeta inom förskolan men utbildningen ger även kompetens för arbete som elevassistent inom pedagogisk verksamhet.

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: Kursstart 15 augusti 2022.
Ansökningsperiod 29 april – 13 juni, 2022. 

Utbildningslängd: Ca 75 veckor

Studieform: Dagtid, klass och Flex. 12 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår.

Förutsättningar för att kunna studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk. Saknar du detta kan du ha möjlighet att komplettera med kurser inom vuxenutbildningen för att sen kunna söka en yrkesutbildning.

Efter utbildningen: Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare. Utbildningen riktar sig i första hand för arbete inom förskolan men ger även kompetens för arbete som elevassistent inom pedagogisk verksamhet. Läs mer om yrket på Arbetsförmedlingen hemsida, se "Arbetsförmedlingen" under "Länkar".

Arbetsmarknad: Du kan läsa mer om prognosen på arbetsmarknaden på arbetsförmedlingens webbplats , sök "Yrkeskompassen".


Utbildningsinnehåll, gemensamma kurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Aktivitetsledarskap

PEDAKI00S

100

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Kommunikation

PEDKOU0

100

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100

Människors miljöer

PEDMÄI0

100

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPED0

100

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Specialpedagogik 2

SPCSPE02

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

SVESVE01/SVASVA01

100

Gymnasiearbete

GYARBF

100Totalt

1500 poäng


KONTAKT

Madeleine Frank
Studie- och yrkesvägledare