search
Sök
menu
Meny
Sök

Fastighetsskötare, vuxenutbildning

Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas.

Men du ska också kunna möta och behandla krav samt önskemål från hyresgästerna i fastigheten.

Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentra. Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

Utbildningslängd: 56 veckor 
 
Studieform: Dagtid, klass. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande), mellan 8-12 veckor. Utbildningsanordnaren erbjuder eleven att köpa ett klädpaket och då ingår även hyra för all litteratur, för cirka 2500 kronor.

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: Kursstart i januari. Läs mer under "Ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildning”.

Förutsättningar för att studera på utbildningen: Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk och matematik från grundskolan eller från grundläggande nivå.

Saknar du detta kan du ha möjlighet att komplettera med kurser inom vuxenutbildningen, för att sen kunna söka en yrkesutbildning.

Efter utbildningen: Efter avslutad utbildning kan du bli anställd som Fastighetsskötare. Då utbildningen och arbetsmarknaden är bred kan titel och innehåll i arbetsuppgifter variera. Läs mer om yrket på Arbetsförmedlingens hemsida, se "Arbetsförmedlingen" under "Länkar". 
Har du intresse och förutsättningar att söka vidare till Högskolan kan du senare vidareutbilda dig till t ex fastighetsförvaltare eller fastighetsingenjör.

Arbetsmarknad: Du kan läsa mer om prognosen på arbetsmarknaden på Arbetsförmedlingens hemsida, sök Yrkeskompassen" . Du kan även gå in på fastighetsbranschens utbildningsnämnds hemsida för att se vad de anser behovet vara, se "www.fastun.se" under "Länkar".


Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Praktisk ellära

ELLPRA0

100

Systemuppbyggnad

SYSSYT0

100

Värmelära

SYSVÄM0

100

Verktygs - och materialhantering

VEKVEK0

100

Elkraftteknik

ELRELF0

100

Fastighetsförvaltning

FAFFAS0

100

Fastighetsservice - byggnader

FASFAS0

100

Fastighetskommunikation

FAFFAT0

100

Fastighetsservice - VVS

FAFFAE0

100

Luftbehandling

VETLUF0

100

Yttre miljö - maskiner och verktyg

YTTYTR0

100

Yttre miljö - anläggningar

YTTYTT0

100

Entreprenörskap

ENTENR0

100

Komvuxarbete

GYARVF

100Totalt

1400 poäng


KONTAKT

Linda Bolin
Studie- och yrkesvägledare