search
Sök
menu
Meny
Sök

Fastighetstekniker, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till fastighetstekniker.

Fastighetsteknikern är specialist på drift och skötsel av fastighetstekniska system. Yrket har blivit mångsidigare än vad det varit tidigare. Tekniska kunskaper och datakunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Fler av fastighetsteknikers arbetsuppgifter kräver specialistkunskaper.

En fastighetstekniker sköter bland annat, med hjälp av datorer, kontrollen och övervakningen av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar.

Utbildningslängd: 60 veckor

Studieform: Dagtid, klass. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande), mellan 10-14 veckor. Utbildningsanordnaren erbjuder eleven att köpa ett klädpaket och då ingår även hyra för all litteratur, för cirka 2500 kronor.

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: Kursstart i januari. Läs mer under "Ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildning”.

Förutsättningar för att studera på utbildningen: Svenska/svenska som andraspråk och matematik från grundskolan eller från grundläggande nivå. Det är även rekommenderat att du har godkända betyg i Matematik 1 på gymnasienivå.

Efter utbildningen: Efter avslutad utbildning kan du bli anställd som Fastighetstekniker. Då utbildningen och arbetsmarknaden är bred kan titel och innehåll i arbetsuppgifter variera. Läs mer om yrket på Arbetsförmedlingen hemsida, se "Arbetsförmedlingen" under "Länkar".

Arbetsmarknad: Då yrket Fastighetstekniker inte är listat på Arbetsförmedlingens yrkeskompass, rekommenderas du att kika på fastighetsbranschens utbildningsnämnds hemsida för att se deras prognoser, se www.fastun.se under "Länkar".

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Praktisk ellära

ELLPRA0

100

Systemuppbyggnad

SYSSYT0

100

Värmelära

SYSVÄM0

100

Verktygs - och materialhantering

VEKVEK0

100

Elkraftteknik

ELRELF0

100

Fastighetsförvaltning

FAFFAS0

100

Fastighetskommunikation

FAFFAT0

100

Fastighetsservice - byggnader

FASFAS0

100

Fastighetsservice - VVS

FASFAE0

100

Fastighetsservice - elarbeten

FASFAH0

100

Fastighetsservice - ytor

FASFAV0

100

Fastighetsautomation 1

FAIFAS01

100

Informationsteknik i fastighetsförvaltning

FAFINF0

100

Entreprenörskap

ENTENR0

100

Komvuxarbete

GYARVF

100Totalt

1500 poäng


KONTAKT

Linda Bolin

Studie- och yrkesvägledare