search
Sök
menu
Meny
Sök

Hotell och turism, vuxenutbildning

Hos Vuxenutbildning i Jönköping erbjuds utbildning inom hotell, konferens och turism. Du ansöker till utbildningen och kommer sedan välja en yrkesutgång mot området som intresserar dig mest.

I utbildningen kommer du att lära dig allt om service, kundbemötande, kommunikation men även hur man anordnar evenemang, upplevelser och resor för turister. Kurserna innehåller både teoretiska och praktiska moment. Du kommer även att praktisera inom branschen.

Du börjar med att läsa grundläggande kurser inom området för att sedan välja den yrkesutgången du är mest intresserad av att arbeta med.

Utbildningsstart: Alla kursstarter under året.

Ansökningsperiod: Se länken nedanför.

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Studieform: Klass.
I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagd lärande), motsvarande ca 4–10 veckor beroende på yrkesutgång.

Förutsättningar för att studera på utbildningen: Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk. Saknar du detta kan du ha möjlighet att komplettera med kurser inom vuxenutbildningen för att sen kunna söka en yrkesutbildning.

Grundläggande kurser för hotell och turism (innan du väljer yrkesutgång)

Kurs

Kurskod

Poäng

Besöksnäringen

AKTBEO0

100

Konferens och evenemang

KONKOF0

100

Logi

RECLOG0

100

Service och bemötande 1

SEVSEV01

100400

Yrkesutgångar inom hotell- och turism

Aktiviteter och upplevelser

Konferensvärd

Bokning

Receptionist

Längden på utbildningarna varierar beroende på innehåll.