search
Sök
menu
Meny
Sök

Lager och terminal, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning inom Lager och terminal.

Lager och terminal är utbildningen som passar dig som är flexibel, serviceinriktad, punktlig och har gott ordningssinne. Inom lager och terminal finns många varierande uppgifter. Samordning, leveransbevakning, dokumenthantering, fraktsedlar, godsmärkning och godsdeklaration är några exempel på arbetsuppgifter.

Andra uppgifter som förekommer är truckkörning, lasta och lossa lastbilar/järnvägsvagnar, paketera och lastsäkra gods på lastpallar. Det är ofta mycket att hålla ordning på och det är viktigt att se till att leveranserna sker i rätt tid.

Utbildningsstart: 25 oktober

Ansökningsdatum: Ansökan förlängd till 27 september

Öppen från med kursstart

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk. Saknar du detta kan du ha möjlighet att komplettera med kurser inom vuxenutbildningen för att sen kunna söka en yrkesutbildning. Det kan också finnas möjlighet att läsa sfi i kombination med vissa yrkesutbildningar. Kontakta vägledningscentrum eller studie- och yrkesvägledare på din sfi-anordnare för mer information.

Utbildningslängd: Ca 13 veckor.

Studieform: Dagtid, klass.

Efter utbildningen: Efter avslutad utbildning kan du söka arbete på lager, godsterminal eller som truckförare. Utbildningen ger dig god kännedom om lagrets och terminalens roll i logistikprocessen. Du kommer lära dig att hantera olika typer av gods samt få kunskap och övning i att använda maskinella hjälpmedel och truckar på ett säkert sätt.
Du får truckförarintyg för truckar A+B+ C2, enligt TLP 10 (Truckläroplan) samt ADR 1:3.

Läs mer om yrket på Arbetsförmedlingens hemsida, se "Arbetsförmedlingen" under "Länkar".

Arbetsmarknad: Du kan läsa mer om prognosen på arbetsmarknaden på Arbetsförmedlingens hemsida, sök "Yrkeskompassen".


Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Lageradministration och terminallogistik

LAGLAG0

200

Maskinell godshantering

GODMAL0

200Totalt

400 poäng

 

KONTAKT

Eva Molneklev
Studie- och yrkesvägledare