search
Sök
menu
Meny
Sök

Larm- och säkerhetstekniker, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns det en utbildning till larm- och säkerhetstekniker.  

Att arbeta som larm- och säkerhetstekniker innebär att man monterar brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. I arbetet ingår planering och driftsättning av installationer samt även service och felsökning av larmsystem.

Det blir vanligare att systemen kommunicerar i kundens egna IT-nätverk, vilket ställer högre krav på din kompetens när det gäller att montera, driftsäkra och serva systemen. I yrket är det viktigt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm.

Utbildningslängd: Ca 60 veckor

Studieform: Dagtid, klass. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande), mellan 10-14 veckor. Utbildningsanordnaren erbjuder eleven att köpa ett klädpaket och då ingår även hyra för all litteratur, för cirka 2500 kronor.

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: Kursstart januari, mars, maj, augusti och oktober. Läs mer under "Ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildningen".

Förutsättningar för att studera på utbildningen: Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk och matematik från grundskolan eller från grundläggande nivå. Då det är mycket matematik är det även rekommenderat att du har godkända betyg inom Matematik på gymnasial nivå.

Saknar du detta kan du ha möjlighet att komplettera med kurser inom vuxenutbildningen, för att sen kunna söka yrkesutbildningen.

Vid anställning och APL ska ett utdrag ur belastningsregistret visas upp.

Efter utbildningen: Efter avslutad utbildning kan du bli anställd som larm- och säkerhetstekniker. Läs mer om yrket på Arbetsförmedlingen hemsida, se "Arbetsförmedlingen" under "Länkar".

Arbetsmarknad: Du kan läsa mer om prognosen på arbetsmarknaden på Arbetsförmedlingens hemsida, sök "Yrkeskompassen". Sök på Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker, där larm- och säkerhetstekniker ligger under.

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Datorteknik 1a

DAODAT01a

100

Elektromekanik

ELRELK0

100

Energiteknik 1

ENEENE01

100

Mekatronik 1

MEKMEK01

100

Elkraftteknik

ELRELF0

100

Praktisk ellära

ELLPRA0

100

Larm, övervakning

och säkerhetssystem

LARLAM0

100

Kommunikationsnät 1

INSKOM01

100

Fastighetsautomation 1

FAIFAS01

100

CCTV-system

LARCCT0

100

Passersystem

LARPAS0

100

Elmotorstyrning

INSELS0

100

Servicekunskap

FÖSSEV0

100

Elinstallationer

INSELI0

200

Inbrottslarmssystem

LARINB0

100

Brandlarmssystem

LARBRN0

100

Komvuxarbete

GYAREE0

100Totalt

1800 poäng

KONTAKT

Linda Bolin
Studie- och yrkesvägledare