search
Sök
menu
Meny
Sök

Trädgårdsutbildning anläggning/skötsel/odling, vuxenutbildning

Blommande blommor i vacker trädgård.

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning inom trädgård med inriktning mot anläggning, skötsel eller odling.

Denna utbildning ger dig kunskap och praktiska färdigheter i hur man anlägger och sköter funktionella och hållbara utemiljöer som till exempel villaträdgårdar, parker och kyrkogårdar.
Du får kunskap om odling och användning av växter, hur man skapar en bra odlingsjord, gödslar, vattnar, samt färdigheter i beskärning av buskar och träd. Dessutom lär du dig att hantera olika maskiner som används i yrket och du har även möjlighet att ta röj- och motorsågskörkort.

I utbildningen varvas både teoretiska och praktiska moment där lektionssalen kan vara ett växthus, en park eller ett traditionellt klassrum.

Du fördjupar dig i en av kurserna anläggning/skötsel/odling i slutet av utbildningen.

Utbildningslängd: 43 veckor

Studieform: Dagtid, klass.

Utbildningsstart: 21 februari 2022.

Ansökningsperiod: 26 november 2021– 10 januari 2022.

Förkunskaper: Betyg i svenska eller svenska som andra språk från grundskolan eller från grundläggande nivå.

Efter utbildningen: Efter utbildningen väntar en trädgårdsbransch som är i stort behov av välutbildad personal. Du har möjlighet att söka jobb inom exempelvis skötsel- och anläggningsföretag, handelsträdgårdar, plantskola, parkförvaltningar, växthusodling, frilandsodling med mera.

Läs mer om yrket på Arbetsförmedlingens hemsida, se "Arbetsförmedlingen" under "Länkar".

Arbetsmarknad: Du kan läsa mer om prognosen på arbetsmarknaden på Arbetsförmedlingens hemsida, sök "Yrkeskompassen".

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Orienteringskurs

KGYORI1c

50

Marken och växternas biologi

BIGMAN0

100

Fordon och redskap

FOHFOR0

100

Växtkunskap 1

VÄXVÄX01

100

Växtkunskap 2

VÄXVÄX02

100

Skötsel av utemiljöer

SKÖSKÖ0

100

Trädgårdsanläggning 1

TRDTRÄ01

100

Entreprenörskap

ENTENR0

100

Beskärning och trädvård

SKÖBEK0

100

Trädgårdsodling

TRRTRA0

100

Trädgårdsodling - grönsaker, frukt och bär

TRRTRD0

100

Valbara fördjupningskurser

Specialisering anläggningTrädgårdsanläggning - specialisering

TRDTRÄ00S

100

Specialisering skötselSkötsel av utemiljöer specialisering

SKÖSKÖ00S

100

Specialisering trädgårdsodlingTrädgårdsodling – specialisering

TRRTRA00S

100Totalt

1150 poäng


KONTAKT

Eva Molneklev
Studie-och yrkesvägledare