Väktare, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till väktare.

I utbildningen får du kunskap om såväl människans beteenden samt kunskap om säkerhet, bevakningsregler och rutiner i branschen.

Väktarutbildningen är en utbildning för dig som vill arbeta med människor, bevakning och säkerhet. Utbildningen är utformad i samråd med bevakningsbranschens arbetsmiljönämnd och uppfyller kraven som finns reglerade i Rikspolisstyrelsens föreskrifter FAP 579-2re.

Utbildningen medför viss kostnad, utöver litteratur, för den studerande.

Utbildningsstart: mer info kommer under våren 2024

Ansökningsperiod: mer info kommer under våren 2024

Utbildningslängd: ca 75 veckor

Studieform: flex

I utbildningen ingår 6 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande nivå.

Förutom detta ställer branschorganisationen BYA krav på att du ska ha betyg i Svenska 1/A eller Svenska som andraspråk 1/A. Mer information om branschens krav hittar du på BYA:s webbplats.

Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Länk till annan webbplats.

Branschernas krav för att bli anställd som väktare: 

  • Minst 18 år gammal (för praktik 17 år)
  • Ej straffad sedan tidigare
  • Medborgerligt pålitlig
  • Inga olämpligheter i övrigt
  • Behärska svenska språket i tal och skrift
  • Ha god hälsa
  • Vara drogfri
  • Ha ordnad privatekonomi
  • Körkort

Har du frågor? Kontakta:

Studievägledning för vuxna

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Akut omhändertagande

BEVAKU0

100

Bevakning och säkerhet

BEVBEV0

300

Entreprenörskap

ENTENR0

100

Kommunikation

PEDKOU0

100

Människors miljöer

PEDMÄI0

100

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykologi 2b

PSKPSY02b

50

Rätten och samhället

JURRÄT0

100

Sociologi

SOISOO0

100

Socialt arbete 1

SOCSOC01

100

Socialt arbete 2

SOCSOC02

100

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

SVESVE01/ SVASVA01

100

Träningslära 1

TRNTRN01

100

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Komvuxarbete

KVARBF

100Totalt

1600 poäng


Senast granskad/publicerad: