To read this page in other languages, please use external services for translation (Google translate or Bing translator).

Ansök till SFI

Ansök till SFI i någon av våra e-tjänster:

Om du är EU-medborgare gör du din ansökan på Lärcentrum.

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra ansökan via webben. Istället fyller du i en blankett på Lärcentrum.

Om du bor i Habo eller Mullsjö kommun måste du göra din ansökan hos dem.

För öppettider och adress till Lärcentrum:

Studievägledning för vuxna

Vem kan läsa svenska för invandrare (SFI)?

Du som saknar kunskaper i svenska språket har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare.

Du ska ha:

  • Svenskt personnummer
  • Vara folkbokförd i Jönköpings kommun
  • Ha fyllt 16 år. Ingen övre åldersgräns finns

Även du som är EU-medborgare har rätt att läsa SFI men du behöver ha en adress i Jönköpings kommun.

Du läser i klass och på dagtid.

Under utbildningen får du även information om det svenska samhället.

Kursstarter och ansökningsperioder

Kursstart 2024

Ansökningsperiod 2024

8 januari

25 oktober - 27 november (2023)

12 februari

28 november - 8 januari

18 mars

9 januari - 12 februari

22 april

13 februari - 18 mars

27 maj

19 mars - 15 april

17 juni

16 april - 13 maj

12 augusti

14 maj - 10 juni

16 september

11 juni - 12 augusti

21 oktober

13 augusti - 16 september

25 november

17 september - 21 oktober

Kursstart 2025

Ansökningsperiod 2025

7 januari, 2025

22 oktober - 25 november (2024)

SFI för ukrainska flyktingar

Vi erbjuder SFI till ukrainska flyktingar som är boende i Jönköpings kommun och som fyllt 18 år. Du gör ansökan på Lärcentrum (Barnarpsgatan 40) i Jönköping.

Lärcentrums öppettider är måndag - torsdag 9-16 och du behöver ha med ditt UT-kort för att legitimera sig vid ansökan.

Studievägledning för vuxna

Swedish for Ukrainian refugees

We offer SFI (Swedish for immigrants) to Ukrainian refugees living in Jönköping municipality and who have turned 18. You apply to SFI at Lärcentrum (Barnarpsgatan 40) in Jönköping.

Opening hours at Lärcentrum are Monday – Thursday 9-16 and you need to bring your UT-card to identify themselves when applying.

Studievägledning för vuxna

KONTAKT

För frågor om antagning till SFI:

Charlotte Bjerne
Administratör

E-post: charlotte.bjerne@jonkoping.se

Övriga frågor om SFI? Besök oss på:

Lärcentrum, Barnarpsgatan 40 i Jönköping.

Senast granskad/publicerad:

SFI (svenska för invandrare)

Här får du information om språkutbildningen SFI (svenska för invandrare), för dig som är vuxen och inte har svenska som modersmål. Du hittar även information om kursstart, ansökningsperioder och hur du gör för att ansöka till SFI.

Undervisning i SFI, två elever sitter vid skolbänken.