Ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildningen

Här finns alla planerade kursstarter och ansökningsperioder för vuxenutbildningen. Utbildningar och kurser startar under hela året.

Antagningen sker enligt Skollagen, 20 kap.  Om det är fler ansökningar än vad det finns utbildningsplatser, så görs ett urval där företräde ges till sökande som har kort, tidigare utbildning (enligt Förordningen om Vuxenutbildning, 3 kap 7 §).

För information om startdatum och ansökningstider för yrkesutbildningar, se under respektive utbildning:

Yrkesutbildningar

Antagningsbesked skickas ut 1 vecka före kursstart.

Om du ansöker om att få studera i annan kommun än din hemkommun ska du lämna ansökan till din hemkommun för beslut (interkommunal ersättning).

Kalendarium

Kursstart 2023

Ansökningsperiod 2023

9 januari

28 oktober – 24 november

13 februari

1 december – 9 januari

20 mars

13 januari – 13 februari

24 april

17 februari – 20 mars

29 maj

24 mars – 24 april

14 augusti

28 april – 12 juni

18 september

16 juni – 14 augusti

23 oktober

18 augusti – 18 september

27 november

22 september – 23 oktober

Kursstart 2024

Ansökningsperiod 2024

8 januari

27 oktober – 27 november

Läs mer om respektive utbildning, kurs och studiestart

Läs mer om hur du ansöker till vuxenutbildningen

Senast granskad/publicerad: