Gymnasieexamen inom vuxenutbildning

Här finns information om gymnasieexamen inom vuxenutbildningen. Det kan vara en yrkesexamen eller en högskole­förberedande examen.

Gymnasieexamen ska motsvara ett program inom gymnasie­skolan.

Du som inte redan har ett slutbetyg från gymnasiet kan studera mot en examen på vuxenutbildningen. I vissa fall kan du, om du redan påbörjat studier med gamla kurser, fullfölja utbildningen enligt reglerna för ett slutbetyg. Rektor beslutar om detta och slutbetyget ska vara utfärdat före den 1 juli 2025.

Ska du studera mot en gymnasieexamen, ett slutbetyg eller är osäker på vad som gäller för dig - kontakta Vägledningscentrum.

Högskoleförberedande examen

En högskoleförberedande examen på gymnasienivå består av 2400 poäng och innehåller både obligatoriska och valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursnamn

Poäng

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

100

Matematik 1b eller 1c*

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Historia 1b

100

Religionskunskap 1

50

Komvuxarbete

100

* Fler matematikkurser kan tillkomma beroende på vilken examen du väljer att läsa mot.
I en examen inom naturvetenskap och teknik ska matematikkurserna 2b/ 2c och 3b/ 3c läsas.
I en examen inom samhällsvetenskap och humaniora ska endast Matematik 1b/1c läsas.

De fetmarkerade kurserna måste vara godkända.

Resterande poäng ska till övervägande del vara programinriktade (minst 700 poäng).
Det innebär att de ska vara inom något av de sex högskoleförberedande programmen på gymnasieskolan, se vilka nationella program som finns under "Länkar" nedan.
OBS! Vuxenutbildningen kan inte garantera att alla programinriktningar finns sökbara.

De poäng som återstår, max 650 poäng, består av valbara kurser.

Yrkesexamen

En yrkesexamen på gymnasienivå består av 2400 poäng och innehåller både obligatoriska och valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursnamn

Poäng

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

100

Matematik 1a

100

Engelska 5

100

Samhällskunskap 1a1

50

Naturkunskap 1a1

50

Historia 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Komvuxarbete

100

De fetmarkerade kurserna måste vara godkända.

De resterande 1 800 poäng ska till övervägande del vara yrkesinriktade kurser (minst 950 poäng).
Kurserna varierar beroende på vilken examensinriktning du väljer. Du ska läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå och använda de betygen till att skapa en yrkesexamen. Se förslag på yrkesprogram i "Länkar" nedan.

De poäng som återstår (max 850 poäng) består av valbara kurser.

För att få en högskolebehörighet måste du komplettera med Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2, Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6.

OBS! Vuxenutbildningen kan inte garantera att alla programinriktningar finns sökbara.

Senast granskad/publicerad: