Slutbetyg inom vuxenutbildning

Här finns information om möjligheten att studera mot ett slutbetyg inom vuxenutbildningen.

Regeringen har beslutat att det finns möjlighet till att skapa ett slutbetyg på vuxenutbildningen fram till och med den 1 juli 2025.

Detta gäller dig som inte har fullföljt gymnasiet och som har kurser från det gamla kurssystemet (Gy00 eller äldre).

Ett slutbetyg på gymnasienivå består av både obligatoriska och valfria kurser.

Obligatoriska kurser inom slutbetyg

Kurs (Gy00)

Kurs (Gy11/Vux12)

Poäng

Svenska A/ Svenska som andraspråk A

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

100

Svenska B/ Svenska som andraspråk B

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2

100

Engelska A

Engelska 5

100

Matematik A

Matematik 1a/1b/1c

100

Samhällskunskap A

Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller 1b

100

Naturkunskap A

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap A

Religionskunskap 1

50600 poäng

Resterande kurser värda max 2350 poäng är valfria.

Om du vill ha hjälp med att planera dina studier emot ett slutbetyg så är du välkommen att kontakta oss på Vägledningscentrum.

Läs mer om Vägledningscentrum

Senast granskad/publicerad: