search
Sök
menu
Meny
Sök

Studieformer inom vuxenutbildning

Här finns information om studieformer för dig som läser studieförberedande kurser (gymnasiekurser) inom vuxenutbildningen. Du kan välja mellan Flex eller Klass.

Kurser och yrkesutbildningar med planerad start den 15 augusti kan inte garanteras kursstart.

FLEX

Studieformen "Flex" innebär att du ska kunna studera självständigt och kunna använda digitala medier. Du ska vara studievan och kunna ta ansvar för ditt eget lärande.

Kurslängd
Den studerande kan välja mellan studietakten 25, 50 och 100 %. Heltidsstudier är 20 poäng per vecka. Det går att läsa kurser parallellt. Inom vuxenutbildningen förekommer inte lov.

Registrering
Första tillfället på skolan är obligatoriskt där du registrerar dig på kursen och får viktig information för att kunna klara dina studier utifrån din individuella studieplan. När du börjar en flexibel kurs kommer du att få all information om kursens upplägg och innehåll och du kommer ha möjlighet till studiehandledning som är förlagd enligt schema. 

Kursplanering
Din kursplanering finns på en digital lärplattform och du måste därför ha grundläggande datavana och tillgång till dator med internetuppkoppling. Där ser du vilka inlämningsuppgifter, prov och eventuellt andra moment du behöver göra för att få betyg. I vissa kurser ingår också obligatoriska provtillfällen och laborationer på skolan.

Du måste vara aktiv på skolans digitala lärplattform varje vecka och lämna in uppgifter i tid. Vid frågor når du lärare via e-post, telefon och lärplattform.

Kursstart och sista ansökningsdatum
Kurserna startar månadsvis.

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildningen

KLASS

Studieformen "Klass" innebär lärarledda lektionstillfällen i grupp med 3-6 lektionstimmar i veckan, beroende på kursens omfattning. Lektionstillfällena kan bestå av grupparbete, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, prov med mera.

Kurslängd
Du läser under 20 veckor. För att vara heltidsstuderande ska du läsa minst 400 poäng under denna 20-veckorsperiod. Inom vuxenutbildningen förekommer inte lov.

Registrering
Första tillfället på skolan är obligatoriskt där du registrerar dig på kursen och får viktig information för att kunna klara dina studier utifrån din individuella studieplan. När du börjar en kurs kommer du att få all information om kursens upplägg och innehåll och du kommer ha möjlighet till studiehandledning som är förlagd enligt schema. 

Kursplanering
Din kursplanering finns på en digital lärplattform och du måste därför ha grundläggande datavana och tillgång till dator med internetuppkoppling. Där ser du vilka inlämningsuppgifter, prov och eventuellt andra moment du behöver göra för att få betyg.
Vid frågor når du lärare via e-post, telefon och lärplattform.

Kursstart och sista ansökningsdatum
Det finns möjlighet att börja studera i klass fyra gånger per år.

Kursstart

Ansökningsperiod

10 januari

29 oktober - 29 november

21 mars

14 januari - 14 februari

15 augusti

29 april - 13 juni

24 oktober

19 augusti - 19 september