Vägledningscentrum, vuxenutbildning

På Vägledningscentrum finns våra studie-och yrkesvägledare som kan svara på dina frågor och funderingar om studier eller arbete.

Uppdaterade tider på Vägledningscentrum

Besökstider: måndag till torsdag kl 10-13
Telefontider: måndag till torsdag kl 14 -16

Välkommen!

På Vägledningscentrum kan du bland annat få hjälp med

 • vägledning inför studie- och yrkesval
 • information om hur du uppnår slutbetyg/gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
 • information om behörighet till högre studier
 • hjälp med att göra ansökan till SFI, grundläggande kurser och gymnasiekurser/utbildningar (detta gäller för dig som är folkbokförd i Jönköpings kommun och som vill studera i Jönköpings kommun)
 • information om studieekonomi

Våra besökstider: Måndag–torsdag 10-13
Vår telefontider: Måndag–torsdag 14-16. Du ringer via kontaktcenter 036-10 50 00.

Vill du istället boka ett vägledningssamtal så gör du det här på webben. Varje fredag förmiddag lägger vi ut nya bokningsbara tider för nästkommande vecka.

Du som vill boka samtal men är folkbokförd i annan kommun

Tjänsten för bokning gäller endast för dig som är folkbokförd i Jönköpings kommun eller Mullsjö kommun. Bor du i annan kommun ber vi dig att i stället kontakta vuxenutbildning i din hemkommun.

Inför mötet med studie-och yrkesvägledare

Ett vägledningssamtal kan ge dig insikt och förståelse kring dina intressen, färdigheter, kunskaper och möjligheter. För att få ut mesta möjliga av ett förbokat samtal, förbered dig och fundera på frågorna.

 • Vad vill du att samtalet ska handla om?
 • Du kan förbereda dig genom att skriva ner dina frågor.
 • Utgå ifrån var du står nu och fundera över dina mål och hur du tänker nå dit.
 • Titta igenom kursutbud, titta gärna på utbildningar inom olika utbildningsformer
 • Ta med dig betyg och andra handlingar som kan vara viktiga. Om du har
  studerat i en annan kommun än Jönköping vänligen ta kontakt med den
  kommunen och beställ betygen.
 • Hur kan du finansiera dina studier?
 • Om du vill ha tips på utbildningar eller yrken som skulle kunna passa dig kan du
  göra tester på Arbetsförmedlingens hemsida. Ta med dig resultatet till mötet.


Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Vägledningscentrum
551 89 Jönköping

Besöksadress:
Barnarpsgatan 40

Telefon via kontaktcenter:
036-10 50 00