Försäljning och service, vuxenutbildning

Här finns de fristående kurser inom försäljning och service som du kan läsa inom den kommunala vuxenutbildningen.

För varje kurs kan du se vilket/vilka studieupplägg som finns

  • Klass (K)
  • Flex (F)

På fliken "Studieformer inom vuxenutbildning" kan du läsa mer om respektive studieform.

Fristående kurser inom försäljning och service

Kurs

Kurskod

Poäng

Studieform

Administration 1

ADMADM01

100

K, F

Administration 2

ADMADM02

100

K, F

Affärskommunikation

AFFAFÄ00S

100

K, F

Branschkunskap inom handel

HANBRA0

100

F

Entreprenörskap och företagande

FÖRENT0

100

F

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

K, F

Företagsekonomi 2

FÖRFÖR02

100

K, F

Information och kommunikation 1

INFINF01

100

K, F

Information och kommunikation 2

INFINF02

100

F

Ledarskap och organisation

LEDLED0

100

F

Marknadsföring

FÖRMAD0

100

F

Personaladministration

ADMPER0

100

F

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

F

Praktisk marknadsföring 2

HANPRA02

100

F

Redovisning 1

FÖRRED01

100

K, F

Redovisning 2

FÖRRED02

100

F

Servicekunskap 1

FÖSSEV01

100

F


Senast granskad/publicerad: