Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

Här kan du läsa om kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Den riktar sig till dig som har en utvecklingsstörning och har gått gymnasie­särskola eller motsvarande.

Eleverna är i olika åldrar, från 20 år och uppåt.  Utbildningen finns på Bäckadalsgymnasiet.

Kurser

  • Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå.
  • Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Ett utbud av Skolverkets kurser erbjuds alltid som Språk och kommunikation, Svenska, Engelska, Matematik och Digital kompetens.

Dessutom anordnas terminskurser som Estetisk verksamhet (bild, musik och drama), Hem och konsumentkunskap, Hälsa.

Yrkesinriktade kurser ordnas då det finns behov och intresse. Exempel på detta är kurs Bageri och konditori samt Service och bemötande.

Ansökan

Ansökan till kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning kan göras under pågående termin.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Camilla Serrander
Studie- och yrkesvägledare
Tfn 036-10 63 03

Angélika Björk
Koordinator
Tfn 036-10 63 22