Sfi för föräldralediga

Här finns information om möjligheten att läsa sfi - svenska för invandrare - på öppna förskolor, under tiden du är föräldraledig.

Öppna förskolan är en gratis verksamhet och en bra plats för föräldrar och barn att träffas på. Här finns utbildad personal som stimulerar till kontakt mellan barn och vuxna, vilket bidrar till positiv utveckling för alla. På öppna förskolor träffar du andra som är hemma med små barn och du kan fortsätta lära dig svenska under tiden du är föräldraledig.

Sfi på Öppna förskolan vänder sig till dig som är föräldraledig och går eller har gått på sfi. Att studera sfi under föräldraledigheten innebär att du kan fortsätta din språkinlärning och språkutveckling och har därmed lättare att komma tillbaka till utbildningen efter föräldraledigheten.

Sfi är till för dig som är folkbokförd i Jönköpings kommun och har personnummer eller EU medborgarskap.

Du kan läsa sfi på öppna förskolan på Råslätt (Vårdcentrrum), i Huskvarna (familjecentralen), på Öxnehaga (familjecentralen) och Väster (Familjecentralen Väster).

Du anmäler ditt intresse när du besöker någon av de öppna förskolorna.

  • Huskvarna: tisdagar kl. 09.00–12.00.
  • Öxnehaga: onsdagar kl. 09.00–12.00.
  • Råslätt: torsdagar kl. 09.00–12.00.
  • Väster: torsdagar kl. 13.00–16.00.


Senast granskad/publicerad: