Anläggningsarbetare, vuxenutbildning

Hos Vuxenutbildningen i Jönköping kan du utbilda dig till anläggningsarbetare.

Som anläggningsarbetare kan du välja att specialisera dig till att arbeta med underhåll av ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt. Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, t ex gräsmattor, sten- eller plattgångar.

Delar av utbildningen kan komma att förläggas på annan ort. (Skövde)

Utbildningsstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 60 veckor

Studieform: Klass

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande), mellan 8-12 veckor. Utbildningsanordnaren erbjuder eleven att köpa ett klädpaket och då ingår även hyra för all litteratur, för ca 2500 kronor.

Förutsättningar för att studera på utbildningen: Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk och matematik från grundskolan eller från grundläggande nivå.

Vid frågor, vänligen kontakta Vägledningscentrum.


Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Bygg och anläggning 1

BYGBYG01

200

Bygg och anläggning 2

BYGBYG02

200

Anläggning 1

ANLANL01

100

Anläggning 2

ANLANL02

200

Anläggning - stensättning

ANLANG0

100

Anläggning - ledningsbyggnad

ANLANÄ0

200

Anläggningsprocessen

ANLANS0

200

Anläggning - gröna ytor

ANLANL0

200

Anläggning - vägbyggnad

ANLANN0

100

Betong 1 - lågform och platta på mark

BETBET01

100

Komvuxarbete

KVARBA

100Totalt

1700 poäng


Senast granskad/publicerad: