Kock, vuxenutbildning

Hos Vuxenutbildningen i Jönköping kan du utbilda dig till kock.

Utbildningen kommer att ge dig en bra grund att stå på för ett yrke i en bransch där efterfrågan på utbildad personal är stor. Ett yrke som kräver god förmåga för planering och förberedelse, samt en stor nyfikenhet och kreativitet.

Utbildningsstart: Alla kursstarter under året

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: Ca 56 veckor

Studieform: Klass

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Förutsättningar för att studera på utbildningen: Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk.

Vid frågor, vänligen kontakta Vägledningscentrum.

 

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Hygien

HYGHYG0

100

Livsmedels- och näringskunskap 1

LIVLIV01

100

Mat och dryck i kombination

MACMAT0

100

Matlagning 1

MALMAL01

100

Matlagning 2

MALMAL02

200

Matlagning 3

MALMAL03

200

Matlagning 4

MALMAL04

200

Specialkoster

MALSPE0

100

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

MÅTBRC0

100

Servering 1

SERSER01

100

Service och bemötande 1

SEVSEV01

100Totalt

1400 poäng

Senast granskad/publicerad: