Målare, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till målare.

Inom måleribranschen kan man specialisera sig inom en måleriteknik eller på något annat som har med måleri att göra, för att t ex bli arbetsledare, konsult, färgsättare eller egen företagare.

Utbildningsstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: Ca 68 veckor

Studieform: Klass

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande), mellan 8-12 veckor. Utbildningsanordnaren erbjuder eleven att köpa ett klädpaket och då ingår även hyra för all litteratur, för cirka 2500 kronor.

Förutsättningar för att studera på utbildningen: Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå eller från grundskolan.

Vid frågor, vänligen kontakta Vägledningscentrum.

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Bygg och anläggning 1

BYGBYG01

200

Bygg och anläggning 2

BYGBYG02

200

Måleriprocessen

MARMAL0

200

Måleri 1

MARMAL01

200

Måleri 2

MARMAL02

200

Måleri 3

MARMAL03

200

Måleri 4

MARMAL04

200

Måleri 5

MARMAL05

200

Tätskikt våtrum

TÄTTÄT0

100Totalt

1700 poäng

Senast granskad/publicerad: