Automationstekniker, vuxenutbildning

Hos Vuxenutbildningen i Jönköping kan du utbilda dig till automationstekniker.

Som automationstekniker utför du förebyggande och avhjälpande underhåll på CNC-styrda produktionsmaskiner och transport­utrustningar. I arbetet ingår även felsökning, ombyggnationer, konstruktionsändringar samt tillståndskontroller.

Utbildningsstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Ansökningsperiod: Se länken nedanför

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 60 veckor

Utbildningsform: Klass

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande), mellan 10-14 veckor.
Studiematerial ca 1500 kr + skyddskläder som bekostas av eleven.

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande svenska 1/A eller svenska som andraspråk, engelska 5/A och matematik 1/A.

Förutom detta ställer elbranschens centrala yrkesnämnd krav på att du ska ha betyg i Svenska 1/A eller Svenska som andraspråk 1/A, samt Engelska 5/A samt Matematik 1/A för att du ska kunna bli ECY-certifierad. Mer information om branschens krav hittar du på ECY:s hemsida:

Elbranschens centrala Länk till annan webbplats.

Vid frågor, vänligen kontakta Vägledningscentrum.

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Datorteknik 1a

DAODAT01a

100

Elektromekanik

ELRELK0

100

Energiteknik 1

ENEENE01

100

Mekatronik 1

MEKMEK01

100

Praktisk ellära

ELLPRA0

100

Mät - och styrteknik

MÄTMÄO0

100

Mät - och reglerteknik

MÄTMÄT0

100

Programmerbara styrsystem

MÄTPRR0

100

Fastighetsautomation 1

FAIFAS01

100

Fastighetsautomation 2

FAIFAS02

100

Elkraftteknik

ELRELF0

100

Elmätteknik 1

ELÄELM01

100

Servicekunskap

FÖSSEV0

100

Industriell informationsteknik

DAOINU0

100

Komvuxarbete

KVAREE

100Totalt

1500 poäng


Senast granskad/publicerad: