search
Sök
menu
Meny
Sök

Barnskötarutbildning, vuxenutbildning

Hos Vuxenutbildningen i Jnköping kan du utbilda dig till barnskötare.

Under utbildningen kommer du att lära dig om barn och ungdomars pedagogik och du kan sedan arbeta inom förskolan. Utbildningen ger även kompetens för arbete som elevassistent inom pedagogisk verksamhet.

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: Kursstart 15 augusti

Ansökningsperiod: 29 april – 13 juni

Utbildningslängd: Ca 75 veckor

Studieform: Klass och Flex

I utbildningen ingår 12 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Förutsättningar för att kunna studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Utbildningsinnehåll, gemensamma kurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Aktivitetsledarskap

PEDAKI00S

100

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Kommunikation

PEDKOU0

100

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100

Människors miljöer

PEDMÄI0

100

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPED0

100

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Specialpedagogik 2

SPCSPE02

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

SVESVE01/SVASVA01

100

Komvuxarbete

KVARBF

100Totalt

1500 poäng


KONTAKT

Madeleine Frank
Studie- och yrkesvägledare