Butikssäljare, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till butikssäljare.

I utbildningen kommer du att få lära dig bland annat att utföra arbetsuppgifter inom digital och fysisk handel, hur man kommunicerar med människor inom affärsrelationer och olika typer av exponeringar/skyltningar.

Utbildningsstart:
Klass: januari, mars, augusti och oktober
Flex: alla kursstarter under året

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 45 veckor

Studieform: Klass och Flex.
I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) på 7 veckor

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Branschkunskap inom handel

HANBRA0

100

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

Handel specialisering

HANHAN00S

100

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

Personlig försäljning 2

FÖSPER02

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Servicekunskap 1

FÖSSEV01

100

Servicekunskap 2

FÖSSER02

100

Utställningsdesign 1

UTSUTS01

100Totalt

900 poäng


Senast granskad/publicerad: