search
Sök
menu
Meny
Sök

Byggutbildning, vuxenutbildning

Hos Vuxenutbildningen i Jönköping bygg- och anläggning. Du väljer yrkesutgång mot golvläggare, plattsättare eller träarbetare.

Utbildningsstart: 19 september och 24 oktober

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: Ca 64 veckor, inkl. inriktning

Studieform: Klass

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande), mellan 8-12 veckor. 
Studiematerial 1500 kr + skyddskläder som bekostas av eleven.

Inriktningar: Efter en gemensam grundutbildning väljer du någon av inriktningarna golvläggare, plattsättare eller träarbetare

Förutsättningar för att kunna studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk och matematik

Utbildningsinnehåll, gemensamma kurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Bygg och anläggning 1

BYGBYG01

200

Bygg och anläggning 2

BYGBYG02

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 - ombyggnad

HUSHUS03

200

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Efter de gemensamma grundkurserna inom bygg väljer du en av de tre yrkesutgångar som erbjuds.

Golvläggare

Plattsättare

Träarbetare

KONTAKT

Linda Bolin
Studie- och yrkesvägledare