Ekonomiadministratör, vuxenutbildning

Hos Vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till ekonomiadministratör.

Som ekonomiadminstratör bör du ha känsla för siffror och du trivs när det är ordning och reda.
I utbildningen får du lära dig bland annat företagsekonomi, administration, kommunikation och juridik.

Utbildningsstart:
Klass: januari, mars, augusti och oktober
Flex: Alla kursstarter under året

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 45 veckor

Studieform: Klass och Flex
I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) på 7 veckor

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Administration 1

ADMADM01

100

Administration 2

ADMADM02

100

Affärsjuridik

JURAFF0

100

Affärskommunikation

AFFAFÄ00S

100

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

Företagsekonomi 2

FÖRFÖR02

100

Information och kommunikation 1

INFINF01

100

Redovisning 1

FÖRRED01

100

Redovisning 2

FÖRRED02

100Totalt

900 poäng


Senast granskad/publicerad: