search
Sök
menu
Meny
Sök

Fastighetsskötare, vuxenutbildning

Hos Vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till fastighetsskötare.

Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och köpcentrum. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

Utbildningsstart: 19 september och 24 oktober

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 56 veckor 

Studieform: Klass

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande), mellan 8-12 veckor. Studiematerial ca 1500 kr + skyddskläder som bekostas av eleven.

Förutsättningar för att studera på utbildningen: Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk och matematik från grundskolan eller från grundläggande nivå

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Praktisk ellära

ELLPRA0

100

Systemuppbyggnad

SYSSYT0

100

Värmelära

SYSVÄM0

100

Verktygs - och materialhantering

VEKVEK0

100

Elkraftteknik

ELRELF0

100

Fastighetsförvaltning

FAFFAS0

100

Fastighetsservice - byggnader

FASFAS0

100

Fastighetskommunikation

FAFFAT0

100

Fastighetsservice - VVS

FAFFAE0

100

Luftbehandling

VETLUF0

100

Yttre miljö - maskiner och verktyg

YTTYTR0

100

Yttre miljö - anläggningar

YTTYTT0

100

Entreprenörskap

ENTENR0

100

Komvuxarbete

KVARVF

100Totalt

1400 poäng


KONTAKT

Linda Bolin
Studie- och yrkesvägledare