Fastighetsskötare, vuxenutbildning

Hos Vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till fastighetsskötare.

Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och köpcentrum. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

Utbildningsstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 56 veckor 

Studieform: Klass

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande), mellan 8-12 veckor. Studiematerial ca 1500 kr + skyddskläder som bekostas av eleven.

Förutsättningar för att studera på utbildningen: Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk och matematik från grundskolan eller från grundläggande nivå

Vid frågor, vänligen kontakta Vägledningscentrum.


Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Praktisk ellära

ELLPRA0

100

Systemuppbyggnad

SYSSYT0

100

Värmelära

SYSVÄM0

100

Verktygs - och materialhantering

VEKVEK0

100

Elkraftteknik

ELRELF0

100

Fastighetsförvaltning

FAFFAS0

100

Fastighetsservice - byggnader

FASFAS0

100

Fastighetskommunikation

FAFFAT0

100

Fastighetsservice - VVS

FAFFAE0

100

Luftbehandling

VETLUF0

100

Yttre miljö - maskiner och verktyg

YTTYTR0

100

Yttre miljö - anläggningar

YTTYTT0

100

Entreprenörskap

ENTENR0

100

Komvuxarbete

KVARVF

100Totalt

1400 poäng


Senast granskad/publicerad: